Grad

Naša priča

U početku je to bila web-stranica koja je imala vremensku prognozu te malu listu ugostiteljskih objekata u blizini vas. Međutim, sve više smo počeli razmišljati o razvoju nativne aplikacije za mobilne uređaje sa centraliziranim (cit. baza) mjestom svih ugostiteljskih objekata.

Tako je nastao Grad.

Grad su osnovali mali broj ljudi koji su nailazili na današnje probleme. Gdje izaći, te gdje se dobro provesti? Želimo korisnicima pružiti besplatno korištenje aplikacije jer svako zaslužuje biti dio Grada.

Zašto Grad?

Besplatno kao besplatno pivo. Nema reklama. iOS. Android.

Mnogo puta smo se susretali sa situacijom da nam je internet nedostupan, pa smo tako osigurali korištenje aplikacije i kada niste povezani na mrežu. Informacije su spremljene u memoriju, a preglednost ostaje približno ista. Sa ovim smo vam dokazali da mislimo na Vas i kada je najteže :)